Theses 

Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti" – Veronika MORAVCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru

Veronika MORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti"

Public Relations of nonprofit company "Místo pro děti"

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je Public relations neziskové organizace ?Místo pro děti?. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části definuji pojem nezisková organizace a zaměřuji se na definici Public relations a pojmů, které jsou nezbytné k činnosti public relations, a to především propagace, corporate identity, image organizace, veřejné mínění, komunikační kanály. Cílem praktické části je zmapovat současný stav Public relations občanského sdružení Místo pro děti a navrhnout propagační strategii pro tuto organizaci, která, by měla zvýšit důvěryhodnost a zájem veřejnosti.

Abstract: Topic of this bachelor?s thesis is ?Public relations of Non-profit organization Místo pro děti?. My thesis is divided in two parts, theoretical and practical. In my theoretical part I defines terms NGO and I am focusing on definying Public relations and terms which are essentional to public relations aktivity, primarily promotion, corporate identity, image of the organization, public opionion, communications channels. In practical part goal is to assess current Public relations of Children place organization condition and design promotional strategy for this organization. That should increase trustworthiness and public interest.

Klíčová slova: Nezisková organizace, občanské sdružení, public relations, propagace, image organizace, corporate identity, veřejné mínění, komunikace, komunikační kanály, propagační strategie, fundraising

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32488 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Veronika. Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti". Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:41, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz