Veronika MORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti"

Public Relations of nonprofit company "Místo pro děti"
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je Public relations neziskové organizace ?Místo pro děti?. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části definuji pojem nezisková organizace a zaměřuji se na definici Public relations a pojmů, které jsou nezbytné k činnosti public relations, a to především propagace, corporate identity, image organizace, veřejné mínění, komunikační kanály …více
Abstract:
Topic of this bachelor?s thesis is ?Public relations of Non-profit organization Místo pro děti?. My thesis is divided in two parts, theoretical and practical. In my theoretical part I defines terms NGO and I am focusing on definying Public relations and terms which are essentional to public relations aktivity, primarily promotion, corporate identity, image of the organization, public opionion, communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
Zveřejnit od: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Veronika. Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti". Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta