Bc. Dominika Holubářová

Master's thesis

Teaching English to young learners: with the focus on Czech primary school teachers

Teaching English to young learners: with the focus on Czech primary school teachers
Anotácia:
Diplomová práce s názvem “Výuka anglického jazyka u žáků mladšího školního věku se zaměřením na roli učitele” se zabývá procesem učení se anglickému jazyku v raném věku a současnými podmínkami na základních školách v České republice. Teoretická část detailně pojednává o obecném procesu učení se cizímu jazyku v raném věku, o učebních charakteristikách a potřebách dětí v mladším školním věku, o vztahu …viac
Abstract:
The Diploma thesis “Teaching English to young learners: with the focus on the Czech primary school teachers” deals with the process of learning English at an early age and current conditions at Czech primary schools. The first theoretical part focuses on the general process of learning a foreign language at an early age, learning characteristics and needs of children at an early primary age, the relationship …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta