Daniela Nacházelová

Bachelor's thesis

The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd.

The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd.
Abstract:
This bachelor thesis covers theory and practical analysis of guerilla marketing. Theory covers main principles for successful guerilla campaign process, law aspects of guerilla marketing and general principles that every company should follow. Practical part is cover-ing target groups of Rowline Ltd., specifies methodology of work, defines marketing re-search methodology and specifies research questions …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí guerilla marketingu. V teorii se práce věnuje důležitým atributům guerilla kampaní, právním aspektům a všeobecným postupům, které by každá fima měla při vytváření kampaní uplatnit. Praktická část se zabývá rozdělením cílových skupin firmy Rowline s.r.o., specifikuje metodologie práce, stanovuje výzkumné otázky a analyzuje poznatky z kvalitativního šetření. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nacházelová, Daniela. The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications