Lukáš TOMICZEK

Bakalářská práce

Edukační plakáty pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce

Educational Posters for Educational Area Man and the World of Work
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky ve formě edukačních plakátů pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce pro 8. a 7. třídu základní školy. Žáci se díky této učební pomůcce mají naučit rozdělení a získání základních informací o plastech, kovech, stromech, jejich dřevu a o technickém kreslení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou, tzv. diagnostickou část. První …více
Abstract:
The main purpose of this thesis is to create teaching aids in the form of educational posters for the educational area Man and world of work for the 8th and 7th grade of elementary school. Pupils are learning through this aid to learn division and obtaining basic information about plastics, metals, trees, wood types and a technical drawing. The thesis is divided into a theoretical and practical, so …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Dostál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMICZEK, Lukáš. Edukační plakáty pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta