Bc. Lucie KRUCHŇOVÁ

Master's thesis

Hospodářské a sociální postavení příslušníků Židovské náboženské obce v Sedlčanech za Protektorátu Čechy a Morava (se zvláštním zřetelem k roku 1940)

Economic and social status members Jewish religious community in Sedlcany in Protectorate of Bohemia and Moravia (with a specific heed to the year 1940)
Anotácia:
Úkolem předkládané diplomové práce bylo vypracovat soupis židovského majetku v soudním okrese Sedlčany, který by poskytl odpověď na hospodářské a sociální postavení perzekvované menšiny. Základními prameny byly evidenční karty z kartotéky židů, přihlášky židovského pozemkového majetku politického okresu Sedlčany, policejní přihlášky a sčítání obyvatel z roku 1930. Získané informace o majetku se vztahují …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to elaborate the inventory of Jewish possessions in the town district of Sedlcany which would provide an answer to the economic and social status of this persecuted minority. The primary sources are the record-keeping cards from the Jewish card files, the registration of the Jewish landed estate in the town district of Sedlcany, the police entries, as well as, the population …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUCHŇOVÁ, Lucie. Hospodářské a sociální postavení příslušníků Židovské náboženské obce v Sedlčanech za Protektorátu Čechy a Morava (se zvláštním zřetelem k roku 1940). Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses jdhpfm jdhpfm/2
28. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 8. 2017
Bulanova, L.
29. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.