Bc. Daniela Juríková

Bachelor's thesis

Jazyk a styl vybraného autora

Language and style of chosen autor.
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje jazykové a stylové analýze vybraných próz spisovatelky Terezy Boučkové se zaměřením na popis a analýzu nespisovných jazykových prostředků. Pro výběr bylo důležité jednotlivé tematické propojení textů, a zda autorka užívá v prózách nespisovné jazykové prostředky. Byly vybrány následující prózy: novela Indiánský běh (1991), román Rok kohouta (2008) a román Život je nádherný …viac
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with language and style analysis of chosen books of the writer Tereza Boučková. It focuses on description and analysis of non-standard means of language. For the choice it was important to interconnect the texts in a thematic way and to find out whether the author uses non-standard means of language. I have chosen the following books to analyse: Indiánský běh (indian run …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedúci: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education