Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Doctoral thesis

Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj

Housing and Housing Policy in the Czech Republic: Focused on the Development after the Year 1989 and the Olomouc Region
Anotácia:
Disertační práce se zabývá geografickým hodnocením proměn bydlení a bytové politiky na území České republiky se zaměřením na specifika vývoje po roce 1989 a prostředí Olomouckého kraje. Primárním cílem předkládané práce je identifikovat, analyzovat a interpretovat geografických aspekty bydlení a bytové politiky na území České republiky a zasadit tuto problematiku do širšího kontextu ve smyslu zkoumání …viac
Abstract:
Doctoral thesis deals with the geographic assessment of the changes in housing and housing policy in the Czech Republic with a focus on the specifics of the developments in this field after 1989 and in the Olomouc region. The primary objective of the thesis is to identify, analyse and elucidate geographic aspects of housing and housing policy in the territory of the Czech Republic and to put this issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc., doc. Ing. František Kuda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning