Theses 

Analýza komponent zdraví podporujícího chování u vysokoškolských studentů – Mgr. Veronika Jakubcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika Jakubcová

Diplomová práce

Analýza komponent zdraví podporujícího chování u vysokoškolských studentů

The components analysis of health protective behaviour among university students

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na analýzu komponent zdraví podporujícího chování vysokoškolských studentů 4. a 5. ročníků brněnských univerzit. V naší práci porovnáváme dvě skupiny respondentů, jimiž jsou jedinci vykazující zdraví podporující chování a jedinci upřednostňující rizikový životní styl. Hlavním cílem práce bylo potvrdit, že mezi těmito dvěma skupinami existují signifikantní rozdíly ve vybraných osobnostních charakteristikách, strategiích zvládání stresu a vnímání smysluplnosti života. Rizikové chování jsme dali do souvislosti s osobnostními rysy a to mírou neuroticismu a úzkosti. K testování respondentů jsme použili testovou baterii sestavenou z metod Stait-trait anxiety inventory (STAI), Existenciální škály (ESK), Eysenckova neurotického dotazníku (MMQ) a Dotazníku strategie zvládání stresu (SVF-78).

Abstract: The thesis focuses on the components analysis of health protective behaviour among Brno universities students aged between 22-31 years. In our study we were comparing two groups of respondents, which are individuals exhibiting health promoting behaviour and individuals who prefer risky lifestyle. The main purpose of the thesis was to confirm that significant differences between these groups exist as far as personality characteristics, coping strategies and perception of the meaningfulness of life it is concerned. Risky behavior we put into the context of others personality characteristics, concretly levels of neuroticism and anxiety. To test respondents we have used questionnaire battery composed from STAI, ESK, MMQ and SVF-78.

Klíčová slova: zdraví podporující chování, rizikové chování, úzkost, neuroticismus, komponenty zdraví podporujícího chování, stres, smysl pro existenci

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz