Mgr. Veronika Jakubcová

Diplomová práce

Analýza komponent zdraví podporujícího chování u vysokoškolských studentů

The components analysis of health protective behaviour among university students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu komponent zdraví podporujícího chování vysokoškolských studentů 4. a 5. ročníků brněnských univerzit. V naší práci porovnáváme dvě skupiny respondentů, jimiž jsou jedinci vykazující zdraví podporující chování a jedinci upřednostňující rizikový životní styl. Hlavním cílem práce bylo potvrdit, že mezi těmito dvěma skupinami existují signifikantní rozdíly ve vybraných …více
Abstract:
The thesis focuses on the components analysis of health protective behaviour among Brno universities students aged between 22-31 years. In our study we were comparing two groups of respondents, which are individuals exhibiting health promoting behaviour and individuals who prefer risky lifestyle. The main purpose of the thesis was to confirm that significant differences between these groups exist as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta