Bc. Marie ŠKUDRNOVÁ

Bachelor's thesis

Komparace školní výkonové motivace žáků

Comparison of the school achievement motivation of pupils
Abstract:
Tématem bakalářské práce je školní výkonová motivace žáků druhého stupně základní školy. Cílem práce je zjistit a porovnat rozdíl ve školní výkonové motivaci mezi skupinou žáků v riziku či s poruchami emocí a chování a skupinou intaktních žáků. Teoretická část představuje východiska pro empirickou část práce. Zaměřuje se na motivaci lidského chování, motivaci k výkonu a výkonovou motivaci ve školním …more
Abstract:
The theme of the bachelor´s thesis is a school achievement motivation of pupils in secondary school. The aim of the study is to find out and compare the difference in achievement among a group of pupils at risk or pupils with emotional and behavioral disorders, and intact pupils. The theoretical part introduces the bases of empirical part. It focuses on motivation of human behavior, motivation of achievement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ing. Jan Tirpák

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠKUDRNOVÁ, Marie. Komparace školní výkonové motivace žáků. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta