Barbora Jagošová

Bachelor's thesis

Psychosociální potřeby seniorů v Domově pro seniory Lukov

Psychosocial Needs of Seniors in Home for the Elderly Lukov
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou psychosociální potřeb seniorů. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřuje na vymezení pojmu stáří a stárnutí. Zabývá se hodnotovým systémem seniorů v pobytových zařízeních. Slovo domov v tomto případě označuje nejen název v pobytového zařízení, ale rovněž domov v širším pojetí. Praktická část a její výzkum je zaměřen konkrétně na klienty …viac
Abstract:
This theses focuses on psychosocial needs of senior citizens. It is divided into two parts.The empirical part defines the word age and aging. It also focuses on reorientation of values at old people homes. The word "Home" it is not just a building but it also has a. different meaning. It is a place where there is a need for old people to feel a sense of necessity and love. Reaserch was done by quantitive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jagošová, Barbora. Psychosociální potřeby seniorů v Domově pro seniory Lukov. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe