Barbora Jagošová

Bachelor's thesis

Psychosociální potřeby seniorů v Domově pro seniory Lukov

Psychosocial Needs of Seniors in Home for the Elderly Lukov
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou psychosociální potřeb seniorů. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřuje na vymezení pojmu stáří a stárnutí. Zabývá se hodnotovým systémem seniorů v pobytových zařízeních. Slovo domov v tomto případě označuje nejen název v pobytového zařízení, ale rovněž domov v širším pojetí. Praktická část a její výzkum je zaměřen konkrétně na klienty …more
Abstract:
This theses focuses on psychosocial needs of senior citizens. It is divided into two parts.The empirical part defines the word age and aging. It also focuses on reorientation of values at old people homes. The word "Home" it is not just a building but it also has a. different meaning. It is a place where there is a need for old people to feel a sense of necessity and love. Reaserch was done by quantitive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Šalenová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jagošová, Barbora. Psychosociální potřeby seniorů v Domově pro seniory Lukov. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe