Vendula KUKELKOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v Ústavu sociální péče pro tělesné postižené v Hrabyni

Burnout syndrome in the Social Care Institute for disabled in Hrabyni
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit možný výskyt syndromu vyhoření u pracovnic v sociálních službách a všeobecných sester pracujících v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni a zjistit vzájemný vztah mezi syndromem vyhoření asociodemografickými faktory. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 60 pracovnic v sociálních službách a 10 všeobecných sester pracujících v Ústavu sociální péče v Hrabyni …více
Abstract:
Aim: The main aim of this survey is to determine the incidence of burnout of workers in social services and nurses in Institution of social care in Hrabyně and to determine the link between the burnout and sociodemographic factors. Methodology: The exploratory sample consisted of 60 workers in social services and 10 nurses working at the Institution of social care in Hrabyně. The survey was conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKELKOVÁ, Vendula. Syndrom vyhoření v Ústavu sociální péče pro tělesné postižené v Hrabyni. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra