Bc. Štěpánka Machoňová

Bakalářská práce

Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku

Comparison of analytical methods for determination of aluminium
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním analytických metod pro stanovení hliníku. Po obeznámení s principy jednotlivých analytických metod, a sice gravimetrie, komplexometrie, spektrofotometrie v oblasti ultrafialové a viditelné části absorpčního spektra a plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) byly tyto metody v experimentální části práce testovány na různých sloučeninách hliníku a zároveň …více
Abstract:
This bachelor thesis presents a comparison of analytical methods for the determination of aluminium. The aim is to explain the principles of these methods, namely gravimetry, complexometry, spectrophotometry in the ultraviolet and visible part of the absorption spectrum and the flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The methods were tested in the experimental part of the work on various compounds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta