Bc. Lenka Slováčková

Master's thesis

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů

Position of clients and social workers to the positive and negative sides of music therapy and work with music by visually impaired clients
Abstract:
Diplomová práce zkoumá postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů. Zaměřuje se především na postoj, který klienti a sociální pracovníci zaujímají (kognitivní, emocionální a konativní složka). Základem pro teoretickou část bylo vymezení základních pojmů, jako je muzikoterapie, sociální práce, zrakově postižení, sociální …more
Abstract:
This thesis examines the position of clients and social workers to the positive and negative sides of music therapy and work with music for visually impaired customers. It focuses primarily on the attitude that clients and social workers occupy (cognitive, emotional and conative component). The basis for the theoretical part was the definition of basic concepts, such as music therapy, social work, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií