Bc. Nikola Krotká

Bachelor's thesis

Trendové metody hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců podniku

Trend Methods of Evaluation Employee's Performance in Company
Abstract:
Cílem práce je pomocí analýzy hodnocení pracovního výkonu ve firmě Budest, s.r.o., zhodnotit aplikované metody hodnocení pracovního výkonu, proces, roli jednotlivých aktérů, frekvenci hodnocení, následně pak navrhnout změny a vylepšení hodnocení pracovníků. V teoretické části jsou prostřednictvím odborné literatury popsány moderní metody hodnocení pracovního výkonu. V praktické části je analyzován …more
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the applied methods of work performance evaluation, process, role of individual actors and frequency of evaluation based on the analysis of work performance assessment in Budest, Ltd, then to propose changes and improvements to staff assessment. The theoretical part describes modern methods of performance evaluation through the literature. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní