Mgr. Filip Havrda

Advanced ('rigorózní') thesis

Právo na obhajobu se zvláštním zaměřením na přípravné řízení a odměňování obhájců

Right of defence with a focus on pre-trial proceedings and rewarding defenders
Abstract:
Tato rigorózní práce se zabývá právem na obhajobu jak z teoretického, tak z praktického hlediska, a zvláště se zaměřuje na přípravné řízení. Speciální pozornost je kladena na zhodnocení kvality současné právní úpravy a oblast odměňování obhájců. Závěr práce je obohacen o komparaci se zahraničními právními úpravami, o kritické zhodnocení dosavadních výsledků rekodifikačních prací na novém trestním řádu …more
Abstract:
This rigorous thesis deals with the right of defence from theoretical and practical point of view, and especially focuses on the pre-trial proceedings. Special attention is paid to the evaluation of quality of the current legislation and the area of remuneration of lawyers as defenders. The conclusion of this thesis is enriched with the comparison with foreign legislations, with the critical evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2022
  • Reader: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., JUDr. Antonín Draštík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta