Mgr. Pavlína Kohutičová

Master's thesis

Posílená spolupráce: Nová dimenze evropské integrace

Enhanced Cooperation: New Dimension of the European Integration
Abstract:
Cílem předkládané práce je přiblížit institut posílené spolupráce jako nástroj vytvářející novou dynamiku evropského integračního procesu. Práce vychází z analýzy jednotlivých změn v právní úpravě posílené spolupráce od Amsterdamské po Lisabonskou smlouvou se zaměřením na zvýšení aplikovatelnosti tohoto obecného mechanismu flexibilní spolupráce. Text práce je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola …more
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce an enhanced cooperation mechanism as a tool to promote a new dynamics of the European integration. The thesis analyzes amendments of the enhanced cooperation legislation given by the Amsterdam and Lisbon Treaty. The thesis is divided into six chapters. The first one deals with the term, history and classification of flexibility. The second chapter describes theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií