Mgr. Pavlína Kohutičová

Master's thesis

Posílená spolupráce: Nová dimenze evropské integrace

Enhanced Cooperation: New Dimension of the European Integration
Anotácia:
Cílem předkládané práce je přiblížit institut posílené spolupráce jako nástroj vytvářející novou dynamiku evropského integračního procesu. Práce vychází z analýzy jednotlivých změn v právní úpravě posílené spolupráce od Amsterdamské po Lisabonskou smlouvou se zaměřením na zvýšení aplikovatelnosti tohoto obecného mechanismu flexibilní spolupráce. Text práce je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce an enhanced cooperation mechanism as a tool to promote a new dynamics of the European integration. The thesis analyzes amendments of the enhanced cooperation legislation given by the Amsterdam and Lisbon Treaty. The thesis is divided into six chapters. The first one deals with the term, history and classification of flexibility. The second chapter describes theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií