Bc. Petra Rolencová

Bakalářská práce

Řízení pracovního výkonu zaměstnance

Performance management of staff
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem řízení pracovního výkonu zaměstnance. Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat řízení a hodnocení pracovního výkonu v dané společnosti. Na základě těchto informací navrhnout vhodná opatření, která povedou k případnému zlepšení hodnocení a rozvoji pracovního výkonu zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a topic of a performance management of staff. The aim of this thesis is to describe and analyze the performance management and performance evaluation in a given company. Based on this information to propose appropriate measures that will lead to a potential improvement in the performance evaluation and performance development of employees. The thesis is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní