Mgr. Nikola Leblochová

Bakalářská práce

Přechod žáků mladšího školního věku ze skupinové do individuální integrace

Transition of pupils the younger school age from group to individual integration
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na přechod žáků mladšího školního věku ze skupinové do individuální integrace. Hlavním cílem výzkumného šetření byla analýza názorů žáků na přechod z logopedické do běžné třídy. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o narušené komunikační schopnosti, jejich příčinách a klasifikaci, dále systém vzdělávání …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the transition of primary school pupils from group integration to individual integration. The main objective of the research was to analyze the opinions of pupils on the transition from speech classroom to a common classroom. Bachelor thesis was divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the findings of communication disorder, their causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Imrichovská
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta