Kateřina LORENCOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika životního prostředí v Olomouci - Radíkově s důrazem na bioodpad

The issue of the environment in Olomouc Radíkov with an emphasis on biowaste
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zájmu obyvatel Radíkova o nový projekt třídění bioodpadu. Teoretická část zahrnuje základní teoretické předpoklady pro zpracovávání analytické části práce a shrnutí nejdůležitějších pojmů odpadového hospodářství. Praktická část obsahuje popis a problém existujícího projektu třídění biologicky rozložitelného odpadu. Výsledek mé bakalářské práce je vyslovení návrhu …more
Abstract:
The purpose of my Bachelor thesis is to analyse interest of local people in Radíkov for new project sorting biodegradable waste. Theoretical part includes fundament theoretical premises for elaboration of analytic part of the thesis and it includes summary of the most important waste management terms. Practical part includes description and problem of existing project sorting biodegradable waste. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2008
Identifier: 10445

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2009
  • Supervisor: Ing. Jitka Štěpánková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LORENCOVÁ, Kateřina. Problematika životního prostředí v Olomouci - Radíkově s důrazem na bioodpad. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 12. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.