Bc. Andrea Řeháková

Master's thesis

Zásada rovného zacházení v zaměstnání a povolání ve vztahu k aplikaci antidiskriminačního zákona

The Principle of Equal Treatment in Employment and Occupation in relation to Application of Antidiscrimination Act
Abstract:
Cílem této práce je blíže rozebrat prameny právní úpravy rovného zacházení, jak v mezinárodním, tak vnitrostátním kontextu a zhodnotit současnou českou legislativu v této oblasti. Absence aktuální tuzemské judikatury v oblasti diskriminace a nerovného zacházení v pracovněprávních vztazích mi bohužel neumožňuje, zhodnotit reálné dopady naší současné právní úpravy v praxi, ale ve své práci se přesto …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse regulations in the area of equal treatment, in context to international and local czech law and to evaluate current czech regulations in this area. The lack of local court practice in the area of discrimination in labour-law relationships unfortunately does not enable to evaluate the real impacts of our currently valid regulations, but despite this fact I want to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2012
  • Supervisor: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta