Bc. Petr Klusák

Master's thesis

Finanční analýzy a plánování podniku

Financial analysis and planning in the company
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je pomocí vhodně zvolených ukazatelů finanční analýzy zhodnotit jeho stav, sestavit finanční plán a následně navrhnout řešení zjištěných problémů z daných oblastí. Diplomová práce je rozdělena do třech na sobě závislých oblastí. První část poskytuje teoretické znalosti a přehled z oblasti finančních analýz a plánování. V analytické části jsou získané teoretické znalosti aplikovány …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the condition of a chosen company by means of selected financial analysis indicators, prepare a financial plan and subsequently propose solutions to problems identified in the areas in question. The thesis is divided into three interdependent sections. The first part provides theoretical knowledge and an overview as regards to the field of financial analyses and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní