Bc. Pavlína Winklerová

Diplomová práce

Komunikativní kompetence dětí před nástupem povinné školní docházky dle RVP PV

Children’s communicational competencies before entering compulsory education ordered by RVP PV
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komunikativní kompetence dětí před nástupem povinné školní docházky dle RVP PV. Teoretická část popisuje psychomotorický vývoj dítěte od čtyř do šesti let věku, komunikaci dítěte předškolního věku a předškolní vzdělávání z hlediska RVP PV. V praktické části je prezentován výzkum, jehož cílem bylo analyzovat komunikativní kompetence dětí před nástupem povinné školní docházky …více
Abstract:
This thesis focuses on level of children’s communicational competencies before entering compulsory education ordered by RVP PV in Czech Republic. The theoretical part describes psycho-motoric evolution of a child between four and six years of age, communication of preschool-aged child and preschool education in RVP PV point of view. In the practical part there is presented a research, its aim was to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta