Bc. Vendula Stará

Diplomová práce

The Language of the Film criticism

The Language of the Film criticism
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním jazykových prostředků používaných v tisku, konkrétně pak jazykových prostředků, které jsou využívané ve filmových recenzích publikovaných v tisku. V první, teoretické, části práce, je představeno několik pohledů a poznatků z oblasti daného žánru, praktická část pak zkoumá specifický vzorek filmových recenzí za účelem potvrzení či doplnění zmíněných teoretických …více
Abstract:
This diploma thesis deals with language of the press, specifically language of the film reviews published in newspapers. In the first, theoretical, part, several established views and notions connected to the given genre are introduced, the practical part examines a specific film review sample in order to confirm or expand on the previously discussed knowledge. For the purposes of closer examination …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy