Bc. Vendula Stará

Master's thesis

The Language of the Film criticism

The Language of the Film criticism
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním jazykových prostředků používaných v tisku, konkrétně pak jazykových prostředků, které jsou využívané ve filmových recenzích publikovaných v tisku. V první, teoretické, části práce, je představeno několik pohledů a poznatků z oblasti daného žánru, praktická část pak zkoumá specifický vzorek filmových recenzí za účelem potvrzení či doplnění zmíněných teoretických …more
Abstract:
This diploma thesis deals with language of the press, specifically language of the film reviews published in newspapers. In the first, theoretical, part, several established views and notions connected to the given genre are introduced, the practical part examines a specific film review sample in order to confirm or expand on the previously discussed knowledge. For the purposes of closer examination …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language