Lucie FIREROVÁ

Bakalářská práce

Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Maďarska

Extreme right wing parties in Central Europe - a comparison of the Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany (dle terminologie práce spíše krajně pravicové) strany ve třech zemích středovýchodní Evropy. Jedná se konkrétně o Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Práce je členěna celkem do tří hlavních tématických částí.V první části vymezuje pojmy související z danou problematikou, tedy rozdíly mezi radikalismem, extremismem a atributy, které se …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is extremely right-wing parties (according to terminology work rather right-wing) parties in three countries of Central Europe. This is particularly the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The work is divided into three main thematic sections. The first section defines the terms such as radicalism, extremism and attributes that are associated therewith. Another part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIREROVÁ, Lucie . Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická