Lucie FIREROVÁ

Bachelor's thesis

Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Maďarska

Extreme right wing parties in Central Europe - a comparison of the Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany (dle terminologie práce spíše krajně pravicové) strany ve třech zemích středovýchodní Evropy. Jedná se konkrétně o Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Práce je členěna celkem do tří hlavních tématických částí.V první části vymezuje pojmy související z danou problematikou, tedy rozdíly mezi radikalismem, extremismem a atributy, které se …more
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is extremely right-wing parties (according to terminology work rather right-wing) parties in three countries of Central Europe. This is particularly the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The work is divided into three main thematic sections. The first section defines the terms such as radicalism, extremism and attributes that are associated therewith. Another part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIREROVÁ, Lucie . Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická