Bc. Yessimkhan Shyrynov

Master's thesis

The Present and Future of Strategic Human Resources Management in Business Practice

The Present and Future of Strategic Human Resources Management in Business Practice
Abstract:
Práce zkoumá problematiku strategického řízení lidských zdrojů v podnikatelské koncepci. Hlavním zaměřením výzkumu je zkoumání současného stavu a budoucího vývoje a příležitostí strategického řízení lidských zdrojů. Pro hodnocení základních bodů je zvažován případ strategického řízení lidských zdrojů v nadnárodní softwarové společnosti SAP. Závěry práce shrnují klíčové přístupy k strategickému řízení …more
Abstract:
The thesis investigates the issues of strategic human resources management in business concept. The focus of the research is put on the investigation the present condition and future prospective development and opportunities of Strategic Human Resources Management. For evaluating essential points, case of strategic human resource management in multinational software corporation SAP is considered. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Helena Pleskotová
  • Reader: MSc Mirela Moldoveanu

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní