Martina Součková

Bakalářská práce

Srovnávací analýza provozu otáčivého hlediště na vybraných subjektech v ČR

Comparative analysis of the operation of selected revolving auditoriums in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje srovnávací analýzu otáčivých hledišť v České republice, konkrétně ve městech Český Krumlov a Týn nad Vltavou. Celá práce je rozdělena na čtyři části. Nejprve se zabývá otáčivým hledištěm jako scénou, jeho historií a potenciálem využití. Následně popisuje otáčivé hlediště v Českém Krumlově z hlediska jeho provozu. Třetí část se zabývá scénou v Týně nad Vltavou, kde je hlediště …více
Abstract:
This bachelor's thesis provides a comparative analysis of those theatres in the Czech Republic which have revolving auditoriums, namely Český Krumlov and Týn nad Vltavou. The work is divided into four parts. The first part is focused on revolving auditoriums as a setting for performances, their history and the potential for their use. The second part describes the operation of the revolving auditorium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ddb52/