Bc. Sabina Autratová

Bakalářská práce

Edukativní možnosti pomůcek vyrobených z odpadních a přírodních materiálů v enviromentální výchově a vzdělávání předškolních dětí

Educational opportunities aids produced from waste and natural materials in environmental education and education for preschool children
Anotace:
Tato práce se zabývá využitím odpadového a přírodního materiálu v environmentální výchově u dětí předškolního věku. V teoretické části definuje environmentální výchovu a trvale udržitelný rozvoj. Dále popisuje části Rámcově vzdělávacího programu, pomocí kterých lze naplánovat environmentální výchovu v mateřské škole a použitý materiál zařazuje mezi hračky. V praktické části představuje dva projekty …více
Abstract:
This thesis deals withthe use of waste and natural materials in environmental education for children of preschool age. In the theoretical it part defines enviromental education and sustainable development. It describe parts of the educational framework that can be used to plan enviromental education in pre-school facilities. The material then included among toys. In the practical part there are two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta