Mgr. Martina Obrdlíková

Master's thesis

Možnosti využití učení v pohybu u dětí mladšího školního věku na základě doporučení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na vybrané základní škole.

Possibilities of using learning in movement for children of younger school age based on the recommendations of the trial verification of the Movement and nutrition program at a selected elementary school.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá možností využití učení v pohybu u dětí mladšího školního věku na základě doporučení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na ZŠ Jiřice u Miroslavi. V teoretické části je popsán pilotní projekt Pohyb a výživa včetně možností využití jeho výsledků na školách a vymezení teoretických pojmů pohyb, hra a pohybový vývoj dětí, mladší školní věk. Hlavní část práce je směřována …viac
Abstract:
The thesis deals with the possibility of using movement learning for children of younger school age, based on the recommendations of the experimental validation of the Movement and Nutrition program at Jiřice u Miroslavi Primary School. The theoretical part describes the pilot project - Movement and Nutrition, including the possibilities of using its results in schools and defining the theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2023
  • Vedúci: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta