Jitka JANČÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Příprava žáků na život v multikulturní společnosti aneb přes pohádky, příběhy a hry k multikulturní výchově

Students preparation for life in multicultural society. From fairytales, stories and plays to multicultural education.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací týkajících se vnímání cizinců, handicapovaných a občanů jiných etnik v naší současné společnosti očima dětí. Zamýšlí se také nad významem multikulturní výchovy v rámci českého vzdělávacího systému. Klíčovým bodem práce je její praktická část, která prostřednictvím pohádek, příběhů a her seznamuje žáky prvního stupně základní školy …více
Abstract:
The work is focused on acquisition, processing and analysis of information concerning children?s view of foreigners, disabled people and ethnic minorities. It also reflects on the role of the multicultural education in the Czech educational system. The major point of the work is the practical part. Being aimed at primary school children, it uses fairy tales, stories and games to introduce different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19646

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANČÁŘOVÁ, Jitka. Příprava žáků na život v multikulturní společnosti aneb přes pohádky, příběhy a hry k multikulturní výchově. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe