Jitka JANČÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Příprava žáků na život v multikulturní společnosti aneb přes pohádky, příběhy a hry k multikulturní výchově

Students preparation for life in multicultural society. From fairytales, stories and plays to multicultural education.
Abstract:
Tato práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací týkajících se vnímání cizinců, handicapovaných a občanů jiných etnik v naší současné společnosti očima dětí. Zamýšlí se také nad významem multikulturní výchovy v rámci českého vzdělávacího systému. Klíčovým bodem práce je její praktická část, která prostřednictvím pohádek, příběhů a her seznamuje žáky prvního stupně základní školy …more
Abstract:
The work is focused on acquisition, processing and analysis of information concerning children?s view of foreigners, disabled people and ethnic minorities. It also reflects on the role of the multicultural education in the Czech educational system. The major point of the work is the practical part. Being aimed at primary school children, it uses fairy tales, stories and games to introduce different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Identifier: 19646

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANČÁŘOVÁ, Jitka. Příprava žáků na život v multikulturní společnosti aneb přes pohádky, příběhy a hry k multikulturní výchově. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe