Renata Plánková

Bakalářská práce

Hospodaření s odpady v obci

Waste Management in the Municipality
Anotace:
Tématem bakalářské práce je odpadové hospodářství obce Libina. Cílem je zhodnotit hospodaření obce Libina v oblasti nakládání s odpady a předložit návrhy na možné zlepšení systému odpadového hospodářství v obci. Práce je rozdělena do pěti kapitol, dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Obsahem teoretické části jsou všeobecné základní informace odpadového hospodářství, vysvětluje základní pojmy …více
Abstract:
The theme of this the bachelor thesis is the waste management of the Libina municipality. The aim is to analyze and evaluate the activities in Libina municipality in the area of waste management and suggest recommendations and actions for their improvement. The thesis is divided into five chapters and two main parts – theoretical and practical. The theoretical section provides the general information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Jiří Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa