Petr Dvořák

Bakalářská práce

Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu

Anotace:
Tato práce se zabývá procesem řízení pracovního výkonu a hodnocením pracovního výkonu. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je podrobně popsán proces řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu je popsáno jako součást procesu řízení pracovního výkonu. Teoretická část práce čerpá informace od českých a zahraničních autorů. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with process of performance management and performance appraisal. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part of thesis describes in detail the proces of performance management and performance appraisal. Performance appraisal is describes as a part of performance management. The theoretical part of thesis draws information from Czech and foreign authors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/liy12b/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií