Bc. Anežka Cmorejová

Diplomová práce

Možnosti uplatnenia modelu EFQM v malom a strednom podnikaní

The possibility of applying the EFQM model in small and medium businesses
Abstract:
The object of this Diploma thesus is to analyze the possibilities of the method EFQM and use in the small and medium enterprises. The work is divided into three parts. The first one deals with quality system, formation of EFQM model, EFQM model it self and its structure which includes division and description its nine criterions. Also it addresses itself to RADAR logic and describes different quality …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať možnosti metódy EFQM a jej využitia v malom a strednom podnikaní. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá systémom kvality, vznikom modelu EFQM, samotným modelom EFQM a jeho štruktúrou, ktorá zahŕňa rozdelenie a opis jeho deviatich kritérií.. Taktiež sa venuje Logike RADAR a opisuje rôzne systémy kvality ako napríklad Benchmarking, Balanced …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance