Ing. Marian Husár

Bakalářská práce

Pravidla obezřetného podnikání obchodních bank

Business rules of commercial banks
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Pravidla obezřetného podnikání obchodních bank“ je rozbor pravidel obezřetného podnikání pro komerční banky v České republice. První část je zaměřena na popis charakteristik obchodních bank a důvody regulace. V druhé části analyzuji jednotlivá pravidla obezřetného podnikání podle platné právní úpravy. Třetí část se zaměřuje na úvahy o významu pravidel obezřetného podnikání …více
Abstract:
The subject of the thesis „Business rules of commercial banks“ is to analyze business rules for commercial banks in the Czech Republic. The first part is aimed at describing the basic characteristics of commercial banks and reasons for regulation. The second part analyzes the various rules under the legislation in force. The third part focuses on considerations about the importance of these rules, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance