Bc. Karolína BEZDĚKOVÁ

Diplomová práce

Využití UAS pro detekci podzemních prostor na vybraných svazích Západních Karpat

Using UAS for the underground space detection on selected slopes of Western Carpathians
Anotace:
Práce se zabývá využitím UAS k detekci podzemních prostor na vybraných svazích Vnějších Západních Karpat. Vnější Západní Karpaty jsou náchylné k vývoji hluboce založených gravitačních svahových deformací (deep-seated gravitational slope deformations, dále jen DSGSDs). DSGSDs představují gravitační transport horninové masy velkého objemu s narušením svahu do hloubky více než 30 m. Pohyby horninových …více
Abstract:
Thesis deals with the use of UAS to detect underground spaces on selected slopes of Outer Western Carpathians. Outer Western Carpathians are predisposed to the process of deep seated gravitational slope deformations (further referred to as DSGSDs). DSGSDs mean gravitational transport of a large-volume rock masses with the slope disruption to the depth of more than 30 metres. The movements of the rock …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZDĚKOVÁ, Karolína. Využití UAS pro detekci podzemních prostor na vybraných svazích Západních Karpat. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta