Petra ŠPONIAROVÁ

Bakalářská práce

Prožívání žen ze sendvičové generace

Female sandwich generation caregivers and their experience
Anotace:
Práce se zabývá problematikou žen, které se nacházejí v těžké životní situaci, kdy musejí pečovat zároveň o své nezletilé děti a stárnoucí rodiče. Tato problematika nese název Sendvičová generace a provází nás celou prací. Nejprve nás seznámí s tím, co to vlastně Sendvičová generace je a jak vznikla. Poté nám představí tuto problematiku ve vybraných zemích a porovná ji s Českou republikou. Sdělí nám …více
Abstract:
The thesis descriebes the problem of women who find themselves in a difficult life situation when they have to take care of children and old parents at the same time. This issues is called the Sandwich generation, and it accompanies us all. At the beginning the thesis describes what selected countries and compare it with Czech Republic. The thesis conclusion introduces what the needs of these women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vinterová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPONIAROVÁ, Petra. Prožívání žen ze sendvičové generace. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce