Ing. Adam Jonáš, M.Sc.

Doctoral thesis

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures
Abstract:
Embryonální test s Danio rerio poskytuje všestranné využití ve výzkumu a je považován za náhradu testování na zvířatech dle platné legislativy EU a principu 3R. Zvláště v toxikologii umožňuje test s embryi Danio rerio nahradit mnoho tradičních testů s dospělci ryb při výzkumu směsí, environmentálních vzorků, estrogenity, neurotoxicity, teratogenity nebo mortality. Chemické směsi zůstávají významnou …more
Abstract:
The zebrafish embryo assay provides countless opportunities in research. It is considered an animal test replacement with respect to EU law and principals of 3Rs (replacement, reduction and refinement). Especially in toxicology, zebrafish embryo assays serve as a replacement of many traditional tests with adult fish for studies of teratogenicity, estrogenicity, neurotoxicity, mortality or in the assessment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta