Ing. Adam Jonáš, M.Sc.

Doctoral thesis

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures
Anotácia:
Embryonální test s Danio rerio poskytuje všestranné využití ve výzkumu a je považován za náhradu testování na zvířatech dle platné legislativy EU a principu 3R. Zvláště v toxikologii umožňuje test s embryi Danio rerio nahradit mnoho tradičních testů s dospělci ryb při výzkumu směsí, environmentálních vzorků, estrogenity, neurotoxicity, teratogenity nebo mortality. Chemické směsi zůstávají významnou …viac
Abstract:
The zebrafish embryo assay provides countless opportunities in research. It is considered an animal test replacement with respect to EU law and principals of 3Rs (replacement, reduction and refinement). Especially in toxicology, zebrafish embryo assays serve as a replacement of many traditional tests with adult fish for studies of teratogenicity, estrogenicity, neurotoxicity, mortality or in the assessment …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta