Veronika Stávková

Bachelor's thesis

Zhodnocení přínosu implementace guerillového marketingu z hlediska návratnosti investic

Assessing the benefits of implementing Guerrilla marketing in terms of return on investment
Abstract:
Stávková, V., Nečas, I. Zhodnocení přínosu implementace guerillového marketingu z hlediska návratnosti investic. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá určením výhodnosti při využití guerillového marketingu konkrétními podniky z hlediska návratnosti investičních prostředků. Literární rešerše zahrnuje charakteristické znaky guerillového marketingu a metriky …more
Abstract:
Stávková, V., Nečas, I. Assessing the benefits of implementing Guerrilla marketing in terms of return on investment. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018. Bachelor thesis deals with the determination of the advantage of using the Guerrilla marketing by specific businesses in terms of return on investment. Literary recherche includes features of Guerrilla marketing and metric, that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Igor Nečas

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta