Vojtěch Khodl

Bachelor's thesis

Buzz marketing a jeho využití v praxi

Buzz marketing and its use in practice
Abstract:
Cílem této práce je představit hlavní rysy moderního marketingového přístupu zvaného buzz marketing, identifikovat možnosti i úskalí jeho využití a zjistit, v jaké míře je tento přístup znám a využíván v České Republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V té první se věnuji obecnému úvodu do problematiky moderních marketingových kampaní a vysvětlení některých důležitých pojmů. Druhá …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to present buzz marketing as a modern marketing approach, to identify its potential and possilble problems with its implementation. It also examines the popularity and the spread of use of buzz marketing in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the first section I focus on the general introduction of the topic of modern …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Jiří Zeman
  • Reader: Alena Filipová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27120