Tomáš Kunc

Bachelor's thesis

Alkohol ve světě - historie a současnost

Alcohol in the world - history and present
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat současné trendy v konzumaci alkoholu ve vybraných zemích a zjistit nejoblíbenější alkoholický nápoj ve světě. Součástí analýzy trendů v konzumaci alkoholu je také snaha zjistit preferenci konzumentů mezi samotnými bázemi nebo míchanými nápoji.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse current trends in alcohol consumption in selected countries and to find out the most popular alcoholic beverage in the world. Part of the current trends analysis will be also effort to find out consument preferation between actual alcohol bases and mixed drinks.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jaroslav Holoubek, doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze