Bc. Markéta MAŇOUROVÁ

Master's thesis

GDPR - Vyhodnocení dopadů GDPR na podniky v České republice

GDPR - Evaluation of the Impacts of GDPR on Businesses in the Czech Republic
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá tématem ochrany osobních údajů a dopady GDPR na podniky a organizace v České republice. Práce začíná představením pojmu GDPR a poté se věnuje definováním pojmů, které jsou s touto problematikou spojené. Následující kapitoly jsou zaměřené na provedené dotazníkové šetření, které se zabývá šetřením dopadů GDPR na podniky a organizacemi v České republice. V závěru práce …more
Abstract:
This thesis deals with the protection of personal data and the impact of GDPR on businesses and organization in the Czech Republic. The thesis begins with the introduction of the term GDPR and then it is devoted to defining terms that are related to this issue. The following chapters focus on the questionnaire survey, which deals with the impact of od GDPR in businesses and organizations in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Januška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇOUROVÁ, Markéta. GDPR - Vyhodnocení dopadů GDPR na podniky v České republice. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/