Bc. Veronika Přecechtělová

Diplomová práce

Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o.

Project to Extend Services in the Home of Seniors SENIOR Otrokovice, p.o.
Anotace:
Předmětem diplomové práce je projekt rozšíření služeb organizace SENIOR Otrokovice, p. o. Teoretická část se věnuje rozboru literárních pramenů, které se zaobírají základními charakteristikami systému sociálních služeb v ČR, zvláště oblastí péče o seniory, specifiky řízení organizace sociálních služeb a základy marketingu. V praktické části bylo pomocí marketingových analýz posouzeno postavení organizace …více
Abstract:
The subject of the thesis is a project of the extension service organization SENIOR Otro-kovice, p. o. The theoretical part is devoted to the analysis of literary sources that deal with the basic characteristics of the system of social services in the CZECH republic, especially areas of care of the elderly, the specifics of the management of the organization of social services and the basics of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přecechtělová, Veronika. Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe