Vasilisa Kurnikova

Bachelor's thesis

Preparation of labor market for the industry 4.0 focusing on the Russian labor market

Připravenost trhu práce k průmyslu 4.0 se zaměřením na ruský trh práce
Abstract:
Tato práce zkoumá koncepci trhu práce 4.0 a jeho specifika, týkající se současného stavu. Výsledky výzkumu kombinují jak teoretický přehled konceptu a jeho vlastní charakteristiku, tak analýzu případové studie trhu práce 4.0 implementovanou v Gazpromu, ruské monopolní korporaci na energetickém trhu. Bylo prokázáno, že základní prvky pracovního trhu 4.0, jako je automatizovaný sběr a zpracování dat …more
Abstract:
The thesis investigates the concept of labor market 4.0 and its specifics on the present stage. The findings of the research combine both a theoretical overview of the concept and its inherent characteristic and a case-study analysis of labor market 4.0 as implemented in Gazprom, Russia’s monopolist corporation on the energy market. It is shown that basic elements of labor market 4.0 such as automated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Eva Kašparová
  • Reader: Daniela Černá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80354