Bc. Jan Švarc

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace - synergický efekt jednotlivých nástrojů

Integrated Marketing Communication - a synergistic effect of individual tools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovými nástroji z hlediska jejich synergie. V úvodní části jsou čtenáři systematicky vedeni od klasické formy marketingu až po moderní metody integrované marketingové komunikace. Zdůrazňuje potřebu integrace v nynějším tržním prostředí, osvětluje možné bariéry integrace a nutnost neustále pracovat na zlepšování marketingových postupů vedoucí k synergii. Dále uvádí …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of marketing tools from the viewpoint of their synergy. In its introductory part, readers are systematically guided from the classical concept of marketing up to modern methods of integrated marketing communications. The need of integration in the current market environment is highlighted; possible barriers to integration are explained hand in hand with the necessity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní