Taťána PRYČKOVÁ

Bakalářská práce

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené rodiny a děti

Case conference as a tool to help in the system of care for endangered families and children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá případovou konferencí jako jedním z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené rodiny a děti. Cílem bakalářské práce je popsat případovou konferenci jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené rodiny a děti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Práce je pojata jako teoreticko-aplikační. Teoretická část podává informace o systému péče o ohrožené rodiny a děti …více
Abstract:
This thesis deals with a case conferences as one tool to help in the system of care for the vulnerable children and families. The aim of the thesis is to describe a case conference as one of the tools to help in the system of care for the vulnerable children and families in the exercise of social-legal children protection. The work is conceived as a theoretical-practical. The theoretical part provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRYČKOVÁ, Taťána. Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené rodiny a děti. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií